Prof. Dr. SALİH ÖZTÜRK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. SALİH ÖZTÜRK

T: (0282) 250 2853

M salihozturk@nku.edu.tr

W salihozturk.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat
Ana Bilim Dalı:İktisat Teorisi
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT (DR)
Öğrenim Yılları: 1996-2002
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1993-1996
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ PR.
Öğrenim Yılları: 1988-1992
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI
2015-
Doç. Dr. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI
2010-2015
Yrd. Doç. Dr. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI
2004-2010
Araş. Gör. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
BİLECİK İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT PR.
1993-2001
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2015-2017
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
2015-
Arş. Uy. Merkezi Müdürü HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
GÖÇ, NÜFUS, EĞİTİM VE İSTİHDAM SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2013-2015
Dekan Yrd. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
2013-2015
Enstitü Müdürü HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2011-2012
Bölüm Bşk. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
2010-2015
Bölüm Başkan Yrd. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2005-2015
Anabilim Dalı Bşk. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ - İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI
2004-2010
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Makro İktisat
Para Politikası
Enflasyon
İstihdam
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZTÜRK S., Saygın S., 1973 PETROL KRİZİNİN EKONOMİYE ETKİLERİ VE STAGFLASYON OLGUSU, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 6, pp. 1-12, 2017.
Özgün Makale Asos, Doaj, Ebsco, Araştırmax, Acamedia Edu
2. ÖZTÜRK S., Şahan E. C., DÜNYADAKİ ENGELLİ İSTİHDAMINDA KULLANILAN YÖNTEMLER ÜZERİNEBİR ALAN ARAŞTIRMASI, Sosyal Bilimler Metinleri, 2017.
Özgün Makale Asos, Proquest, index copernius zeits chriftendatenbank
3. ÖZTÜRK S., KIRCI B., Ticari Açıklık Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1999-2016 Dönemi Türkiye Örneği, Sosyal Bilimler Metinleri, vol. 1, pp. 139-146, 2017.
Özgün Makale asos, proquest, index copernicus, zeitschriftendatenbank
4. ÖZTÜRK S., Işık H., Petrol Fiyatlarındaki Değişimin Ülke Ekonomilerine Etkileri:Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Örneği, Sosyal Bilimler Metinleri, 2017.
Özgün Makale Asos, ProQuest, IndexCopernicus
5. ÖZTÜRK S., SENGULER M., KAN E., The Relationship Between Internal Migration and Economic Issues The Case of Gaziantep Province, International Journal of Decision Science, 2016.
Özgün Makale Scopus, Cabell´s index
6. ÖZTÜRK S., GELİBOLU L., TORUN İ., YÖRE HALKININ ÜNİVERSİTEYE BAKIŞI VE BEKLENTİLERİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, MANAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2009.
Özgün Makale ASOS Social Sciences Index, Google Scholar, Turkish Education Index, Araştırmax Scientific Publisihing Index, Academic Dizin Index, OAJI Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services (SIS), Academic Research Index, The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
7. ÖZTÜRK S., An Assessment over Alternative Monetary Policy Strategies, Journal of Applied Sciences, 2006.
Özgün Makale Scopus
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZTÜRK S., ÇOLTU S., GENÇ İŞSİZLİK SORUNU VE GENÇ İŞSİZLİKLE MÜCADELE POLİTİKALARINA GENEL BİR BAKIŞ, SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ, 2016.
Özgün Makale ASOS, ProQuest, Index Copernıcus, ZDB
2. ÖZTÜRK S., ÇOLTU S., EĞİTİMİN KALKINMAYA ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRMESİ, BALKAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES BALKAN SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt 5, ss. 681-694, 2016.
Özgün Makale EBSCO, asos, TBMM, Academia, DOAJ, arastirmax
3. ÖZTÜRK S., EMEK M. L., 1997 2006 YILLARI NİSAN VE EKİM AYLARI VERİLERİYLE TÜRKİYE İÇİN PHILLIPS EĞRİSİ ANALİZİ, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 5, ss. 64-74, 2016.
Özgün Makale EBSCO, ASOS, TBMM, DOAJ, ARASTIRMAX
4. ÖZTÜRK S., APAYDIN B., Bölgesel Kalkınmada Kobilerin Rolü Gaziantep İli üzerine Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Dergisi, 2015.
Özgün Makale Sobiad. Citefactor. OAJI. Research Bible
5. ÖZTÜRK S., EMEK M. L., Taşınmazlaın Satış Suretiyle Devrinde Piyasa Fiyatlarının Kullanılmamasının Kamu Gelirleri Üzerine Etkisi Adıyaman İli Gölbaşı İlçebi Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies, 2015.
Özgün Makale SOBİAD, EBSCO, MLA, ASOS, TEİ, ARAŞTIRMAX, Akademik Dizin, Journal Seek, Research Bible, ISAM, Index Copernicus, Mendeley, Open Academic Journal Index, DRJI, Cite Factor, Sciantific Indexing Services, ESJI, IZOK, ASI
6. ÖZTÜRK S., TORUN İ., Yüksek Öğrenimin Etkinleştirilmesi ve Taşra Üniversitelerinin Önemi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2013.
Özgün Makale ULAKBİM, EBSCOHOST. ASOS, DOAJ. OPEN SCİENCE DİRECTORY. GOOGLE SCHOLAR
7. ÖZTÜRK S., EŞSİZ F. P., Merkez Bankacılığında Bağımsızlık Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Açısından Üç Merkez Bankası FED ECB TCMB, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012.
Özgün Makale INDEX: EBSCOHost, Propuest Google Scholar, Index Copemicu5 Ceeol, Araştırma, Asoslndex Tokat, Akademik Dizin
8. ÖZTÜRK S., TORUN İ., ÖZKÖK Y., Anadolu da Kurulan Üniversitelerin İllerin Sosyo Ekonomik Yapılarına Etkileri, Mustafa Kemal Üniversitesi Dergisi, 2011.
Özgün Makale Ulakbim, google scholar ESJI, OAJI, DAIJ, DRJI, tei
9. ÖZTÜRK S., SUBAŞI ERTEKİN M., Türkiye de Faiz Oranlarına Yönelik Politikalar ve Sabit Sermaye Yatırımları, İktisat Dergisi, 2010.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
10. ÖZTÜRK S., BİNER C., Ekonomik ve Parasal Birlik Maastricht Yakınlaşma Kriterleri Çerçevesinde Euro Bölgesi ve Türkiye Karşılaştırmalı Bir Analiz, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2008.
Özgün Makale Ulakbim, ASOS
11. ÖZTÜRK S., COŞKUN B., Gelişmekte Olan Ülkelerde Kurala Dayalı Para Politikasının Etkinliği Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi Türkiye Örneği, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2008.
Özgün Makale Ebsco, Ulakbim, Asos
12. ÖZTÜRK S., TORUN İ., SAYIN S., Üniversitenin SosyoEkonomik Gelişmeye Etkisi Kafkas Üniversitesi Örneği, İktisat Dergisi, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
13. ÖZTÜRK S., ÖZYAKIŞIR D., Türkiye Ekonomisinde 1980 Sonrası Yaşanan Yapısal Dönüşümlerin GSMH Dış Ticaret ve Dış Borçlar Bağlamında Teorik Bir Değerlendirmesi, Mevzuat Dergisi, 2005.
Özgün Makale ASOS
14. ÖZTÜRK S., 1980 Sonrası Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Piyasaların Gelişimi Türkiye Örneği, Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz , Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
15. ÖZTÜRK S., Günümüz Dünyasında Üretim Faktörlerinden Teknolojinin Gelişimi ve Önemi, Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003.
Özgün Makale EconLit Veri Tabanı”, “EBSCO Veri Tabanı”, “ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı" "Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS)" ve "Directory of Open Access Journals (DOAJ) Veri Tabanı", "Index Copernicus" "SOBİAD" ve "DergiPark" a kayıtlıdır.
16. ÖZTÜRK S., Sabit Döviz Kuru Politikasının Finansal Krizlere Etkisi 1997 Güneydoğu Asya ve 200 Kasım 2001 Şubat Türkiye Krizleri, Yönetim ve Ekonomi , Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003.
Özgün Makale EconLit Veri Tabanı”, “EBSCO Veri Tabanı”, “ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı" "Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS)" ve "Directory of Open Access Journals (DOAJ) Veri Tabanı", "Index Copernicus" "SOBİAD" ve "DergiPark" a kayıtlıdır.
17. ÖZTÜRK S., KISA SÜRELİ SERMAYE HAREKETLERİNDE KURAMSAL TARTIŞMALAR, Ekonomik Toplumsal ve Siyasal Analiz Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZTÜRK S., ÖZYAKIŞIR D., Türkiye de Finansal Sistemin Yapısı ve Tarihsel Gelişimi: Cumhuriyetten Günümüze, Yayın Yeri: Savaş Yayınevi, 2013.
Bilimsel Kitap
2. ÖZTÜRK S., ÖRGEN N., ÇELEBİ Ö. C., Göç. Umut ve Gerçekler, Yayın Yeri: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yayınları, 2012.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
3. ÖZTÜRK S., İktisada Giriş, Bölüm: İktisat Politikaları(Para Maliye), Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık, Editör: Yusuf BAYRAKTUTAN Abdülkadir KÖKOCAK, 2010.
Ders Kitabı
4. ÖZTÜRK S., AB Yolunda Türkiye: Müzakare Sürecinin Ekonomi Politiği, Yayın Yeri: Alfa-Aktüel Yayınları Bursa., Editör: M. DİKKAYA, 2006.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KARATAŞER B., ÖZTÜRK S., 20. yy Osmanlı İstanbulunda Ulaşımda Bir Yenilik Hareketi: Tramvay ve Tarihsel Gelişimi, Dimitri Yavorinistki 1. Avrupa Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (10.08.2017-13.08.2017).
Özet bildiri
2. ÖZTÜRK S., ŞAHAN E. C., Dünyadaki Engelli İstihdamında Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Alan Araştırması, Internatıonal Congress of Management Economy and Policy Proceedings Book (20.05.2017-21.05.2017).
Tam metin bildiri
3. ÖZTÜRK S., Kökay N., Ar-Ge ve İnovasyon Politikaları: Türkiye İle Doğu Asya Ülkelerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi, Al Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (11.05.2017-14.05.2017).
Tam metin bildiri
4. ÖZTÜRK S., Kırcı B., TİCARİ AÇIKLIK EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 1999-2016 DÖNEMİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Al- Farabi 1. Sosyal Bilimler Kongresi (11.05.2017-14.05.2017).
Tam metin bildiri
5. ÖZTÜRK S., Demir H., FED in Uyguladığı Faiz Politikasının Dünya ve Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri, 1st İnternational Congress on Vacational and Technical Sciences (08.04.2017-10.05.2017).
Tam metin bildiri
6. ÖZTÜRK S., METE H., Stratejik Bir Ürün Olarak Tahıl Üretiminin Ekonomideki Yeri: 2000 Yılları Sonrası Türkiye Örneği, 1st İnternational Congress on Vacational and Technical Sciences (08.04.2017-10.04.2017).
Tam metin bildiri
7. ÖZTÜRK S., Çoltu S., Suriyeli Mültecilerin Türkiye Ekonomisine Etkileri, 1st İnternational Congress on Vacational and Technical Sciences (08.04.2017-10.04.2017).
Tam metin bildiri
8. ÖZTÜRK S., SAYGIN S., 1973 Petrol Krizinin Ekonomiye Etkileri ve Stagflasyon Olgusu, Uluslararası Enerji, Ekonomi ve Güvenlik Kongresi (25.03.2017-26.03.2017).
Tam metin bildiri
9. ÖZTÜRK S., ONAT M. Y., Ak Parti Hükümetleri´nin Ulusal Enerji Yönetimi ve Politikaları, Uluslararası Enerji, Ekonomi ve Güvenlik Kongresi (25.03.2017-26.03.2017).
Tam metin bildiri
10. ÖZTÜRK S., IŞIK H., Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Ülke Ekonomilerine Etkileri: ´Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Örneği´, Uluslar Arası Enerji, Ekonomi ve Güvenlik Kongresi (25.03.2017-26.03.2017).
Tam metin bildiri
11. ÖZTÜRK S., CAN E., 2008 Küresel Finansal Krizinde Amerika´da Uygulanan Makroekonomik Politikalar, 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC (12.03.2017-14.03.2017).
Özet bildiri
12. ÖZTÜRK S., ORAL E., Türkiye´de Eğitim - Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1980 - 2015, 4th INTERNATIONAL CANGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC (12.03.2017-14.03.2017).
Özet bildiri
13. ÖZTÜRK S., ÇOLTU S., Eğitimin Kalkınmaya Etkisi Üzerine Bir Etkisi, ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri
14. ÖZTÜRK S., ÇOLTU S., Genç İşsizlik Sorunu ve Genç İşsizlikle Mücadele Politikalarına Genel Bir Bakış, ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri
15. ÖZTÜRK S., ÇOLTU S., Küreselleşmenin Fırsat ve Tehditleri Üzerine Bir Analiz, ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri
16. ÖZTÜRK S., TUĞAN G., Finansal Derinleşme ve Finansal Derinleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi Türkiye Örneği, 3. ULUSLARARASI ADRİYATİKTEN ÇİNE ÇİNDEN ADRİYATİK´ E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (25.11.2016-26.11.2016).
Özet bildiri
17. ÖZTÜRK S., ÖZŞAHİN L., EŞSİZ F. P., Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmeler ve Mali Egemenlik Sorunu Maliye Politikasının Etkinliği Bağlamında Bir İnceleme, İstanbul Üniversitesi, Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (26.12.2007-).
Tam metin bildiri
18. ÖZTÜRK S., ÖZŞAHİN L., Yeni Ekonomi ve İktisat Politikası Uygulamaları, Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (03.11.2006-).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Al- FARABİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Yayın Yeri: Elekronik.
Uluslararası Dergi
2. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yayın Yeri: E - DERGİ, Yayın Kurulu Üyeliği.
Ulusal Dergi Ulakbim, Ebcohost, DOAJ, Index Copernicus, Contemparary Science Association, ASOS, Citefactor, OAJI MLA
3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: E - DERGİ, Yayın Kurulu Üyeliği.
Ulusal Dergi INDEX: EBSCOHost, Propuest Google Scholar, Index Copemicu5 Ceeol, Araştırma, Asoslndex Tokat, Akademik Dizin
4. LEGES Bankacılık ve Finans Hukuku Dergisi, Yayın Yeri: E - DERGİ, Yayın Kurulu Üyeliği.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
5. MİSAM Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Yayın Yeri: E - DERGİ, Yayın Kurulu Üyeliği.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
6. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yayın Yeri: E - DERGİ, Yayın Kurulu Üyeliği.
Ulusal Dergi Ulakbim, google scholar ESJI, OAJI, DAIJ, DRJI, tei
7. Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayın Yeri: Elektronik, Yayın Kurulu Üyeliği.
Ulusal Dergi
Yayın Hakemlikleri
1. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Econlit
2. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi ULAKBİM, asos, ESJI, OAJI, DAIJ, DRJI, GOOGLE scholar
Ulusal Projeler
1. Finansal Derinleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi 2001-2016 Yılları Türkiye Örneği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 10.03.2017-03.05.2017.
2. GAP KALKINMA PROJESİ, Özel Kuruluşlar tarafından Destekli Proje, Yürütücü, 15.04.2015-10.05.2016.
3. Görme Engellilere Yönelik Mikrolokasyon Hesaplama Tabanlı Bina İçi Sesli Yönlendirme Sistemi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.12.2014-13.09.2017.
4. Gaziantep İlinin İç Göç Konusunda Mevcut Durum Analizinin Yapılması ve Strateji Belgesinin Hazırlanması Projesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Proje Koordinatörü, 01.11.2010-01.12.2011.
Üyelikler
Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Danışman, 2014-.
Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Danışman, 2014-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilenebilir Enerji Çalıştayı İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği, Yer:Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilenebilir Enerji Çalıştayı, Düzenleyenler:İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği, 10.03.2015-11.03.2015.
Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rölü, Bölgesel Kalkınma Çalıştayı, Yer:Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rolü / Adıyaman, Düzenleyenler:İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği, 23.12.2014-24.12.2014.
Üniversitelerin Kuruldukları İllerde İstihdama Katkıları: Gaziantep Örneği. Üniversite İşkur ve Sanayi Perspektifinde İstihdama Bakış, Yer:Üniversite İşkur ve Sanayi Perspektifinde İstihdama Bakış / Gaziantep, 01.03.2013-01.03.2013.
Göç, Kültür ve Ekonomi, Yer:Gaziantep Üniversitesi, Göç: Türkiye nin ve Dünyanın Gerçeği / Gaziantep, 11.05.2012-13.05.2012.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Kabulü ve İçeriği, İnsan Hakları Paneli, Yer:Gaziantep Polis Meslek Yüksek Okulu / Gaziantep, 01.12.2010-02.12.2010.